Download Acrobat Reader

Om de hier vermelde artikelen te kunnen bekijken heeft u het programma Acrobat Reader nodig. Als Acrobat Reader nog niet op uw computer is geïnstalleerd kunt u dat hier gratis downloaden.

Over onze producten

nr

titel

inhoud/kernwoorden

herkomst

1

ServiceWise = Servicewijzer

Levensstijlen en de behoefte van diensten- en woonconsumenten.  De belevingswereld van de oudere consument en diens identiteit.

ServiceWijzer

2

Service voor zorg

Management van verwachtingen, preventie, preventie wordt service.

ServiceWijzer

3

Waardenatlas

Waarde ontstaat door interactie en ruil.

Gebiedswaardestrategie

4

Servicezones en knooppunten

Functies van gebied en voor gebruikers.

Gebiedswaardestrategie

5

Besluiten vormen architectuur

Design management en design communicatie.

Designmanagement

6

Programmeringtactiek

Gebruiksprogramma, organisatieprogramma, gebruikswaarden

Programmeringscoach

 


 

 

17

Labprotocol

Het ideeënlaboratorium: opzetten, bijhouden, investeren, resultaten behalen. Uitdaging, kernvraagstuk, feitenanalyse, probleemdefinitie, acceptatie, draagvlak, strategie, plan van aanpak, denktank, brainstormen.

Creativelab

18

Beslisarena

Hoe zetten wij alle betrokkenen aan het werk? Hoe gaan wij om met meningen, ideeën, feiten, waarden en normen.

Crearena

 

 

 

 

20

Menu

Een uitnodiging; Creatief Probleem Oplossen

A midi joli

 

 

24

Future tools

Toekomstverkenningen; Open space technology, beslissen, groepsgewijs beslissen, conferentie, Scenario planning, Value Focus, Multi Criteria Analyse. 

Crearena

25

Innovatieklimaatfactoren

Optimale innovatiemilieus, binnen organisaties en in netwerken.

Innovatieklimaatadvies

Over onze werkterreinen

nr

titel

inhoud/kernwoorden

herkomst

8

Service in de vrije sector

Serviceflats in de vrije sector; Particuliere zorginstellingen, zorg buiten de WLZ, Service gekoppeld aan vastgoed.

Diensten en zorg

9

Geclusterd wonen met diensten

Bewonersonderzoek en een strategisch model voor corporaties en beleggers

Locatieontwikkeling

10

Macht van vragers

Vraagsturing als basis voor een vraaggestuurd model voor lokale zorg- en dienstverlening: het verhaal van IJdorp. Hoe gaan zorgconsumenten, dienstverlenende organisatie en financiers om met de mogelijkheden van de scheiding van wonen en zorg en een functioneel marktmodel.

Diensten en zorg

12

Opvang van kinderopvang

Changing Values en M3V bieden een ongebruikelijk en vernieuwend perspectief op bouwen voor kinderopvang in samenhang met het ondersteunen van de opdrachtgever in complexe bouwprojecten en mogelijke geïntegreerde beheer en activiteitenprogramma's 

Locatieontwikkeling

13

Sturen op locaties

Actieve locatie-ontwikkeling voor beginners. Het dorp als metafoor voor de combinatie van functies en het creëren van waarde door participanten. Woon- en zorglocaties.

Locatieontwikkeling

7

Huisvestingsplannen en programma's van eisen

In samenwerking met M3V; Lange termijn huisvestingsplannen, marktverkenningen en programma's van eisen voor renovatie en nieuwbouw van intramurale huisvesting, zelfstandige huisvesting, zorginfrastructuur, multifunctionele complexen.

Innovatief investeren

 

 

 

Over onze organisatie

nr

titel

inhoud/kernwoorden

herkomst

28

The art of decision making

Inspiratiebronnen en filosofie

Aanpak

 

 

 

PS

Privacy beleid

AVG Privacy statement

Intern

AV

Algemene voorwaarden

Spelregels voor opdrachten

Intern

Nieuwsartikelen

nr

titel

inhoud/kernwoorden

herkomst

32

Garstkamp > Garsthof

Draagvlak voor een buurtknooppunt; marktverkenning en ontwikkelscenario's

openbare publicaties

33

Waardering voor beschermd wonen

De kwaliteit van woonzorgcomplexen in Amsterdam

openbare publicaties

27

Literatuur en recensies

Overzicht en korte beschrijving van beschikbare openbare kennis, boekrecensies: en tijdschriftartikelen door Changing Values met verwijzing naar pdf's op de pdf-lijst

literatuur en recensies